A „whistleblowing” 2019/1937. számú EU irányelv belső bejelentésre vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése

1. Az irányelv célja és hatálya Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 számú irányelve a visszaélés-bejelentő („whistleblowing”) rendszerek kidolgozását, illetve a bejelentést tevő személyek védelmét szabályozza meghatározott területeken. Az irányelv minden olyan, a magánszektorban vagy a közszférában dolgozó bejelentő személyre alkalmazandó, akinek munkavégzéssel összefüggésben jutott tudomására […]