Bevándorlási jog

Meghívólevél, munkavállalási engedély, családegyesítés, kiutasítás, magyar állampolgárság megszerzése

Polgári jog

Orvosi műhiba, kártérítés, ingatlan adásvétel, bérlet, csere, társasház, építési szerződés, követelések behajtása

Büntetőjog

Nyomozás, kihallgatás, vádemelés, vádemelés elhalasztása, kényszerintézkedések, szabálysértés

Adójog

Kettős adózás elkerülése, adókedvezmények és -mentességek, adótervezés

Internetjog

Webáruházak, szabályzatok, ÁSZF szerkesztése, felülvizsgálata, képviselet fogyasztóvédelmi eljárásban

Öröklési jog

Hagyatéki tartozás, közjegyző eljárása, hagyatéki tárgyalás, öröklési jogi vita, örökség visszautasítása, kitagadás