Bevándorlási jog

Meghívólevél, munkavállalási engedély, családegyesítés, kiutasítás, magyar állampolgárság megszerzése

Egészségügyi jog

Engedélyezési eljárások, szabályzatok szerkesztése, adatvédelem, műhiba perek, betegjogok, panaszeljárások

Adatvédelem

Adatvédelmi megfelelőség biztosítása, adatvédelmi tisztviselő, érintetti jogok érvényesítése, személyiségi jogok

Adójog

Kettős adózás elkerülése, adókedvezmények és -mentességek, adótervezés

Internetjog

Webáruházak, szabályzatok, ÁSZF szerkesztése, felülvizsgálata, képviselet fogyasztóvédelmi eljárásban

Öröklési jog

Hagyatéki tartozás, közjegyző eljárása, hagyatéki tárgyalás, öröklési jogi vita, örökség visszautasítása, kitagadás