Filozófiám

Az ügyvédi hivatásom gyakorlása során a jogszabályok alkotta keretek között a végsőkig segítem Ügyfeleimet jogaik érvényesítése érdekében. Teljes körűen tájékoztatom Ügyfeleimet lehetőségeikről és azok jogi következményeiről, hogy döntéseiket a kockázatok ismeretében hozhassák meg.

Szakterületek

Bevándorlási jog

Tartózkodási engedély; letelepedés; EU Kék Kártya; tartózkodási kártya; állandó tartózkodási kártya; vízum.

Polgári jog

Szerződések, céges ügyek, peres és nemperes eljárások, családjog, ingatlanjog, termőföld.

Büntetőjog

Védői feladatok; közlekedési; gazdasági, vagyon elleni bűncselekmények; korrupció; jogi tanácsadás

Adójog

Általános forgalmi adó, társasági adó, képviselet NAV előtti eljárásban, gazdasági bűncselekmények

Internetjog

ÁSZF szerkesztése; felülvizsgálata; adatvédelem; adatkezelés; fogyasztóvédelem; nyereményjátékok

Öröklési jog

Végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás, képviselet hagyatéki eljárásban, hagyatéki perben.