Filozófiám

Az ügyvédi hivatásom gyakorlása során a jogszabályok alkotta keretek között a végsőkig segítem Ügyfeleimet jogaik érvényesítése érdekében. Teljes körűen tájékoztatom Ügyfeleimet lehetőségeikről és azok jogi következményeiről, hogy döntéseiket a kockázatok ismeretében hozhassák meg.

Szakterületek

Bevándorlási jog

Tartózkodási engedély; letelepedés; EU Kék Kártya; tartózkodási kártya; állandó tartózkodási kártya; vízum.

Egészségügyi jog

Engedélyezési eljárások, szabályzatok szerkesztése, adatvédelem, műhiba perek, betegjogok, panaszeljárások

Adatvédelem

Adatvédelmi megfelelőség biztosítása, adatvédelmi tisztviselő, érintetti jogok érvényesítése, személyiségi jogok

Adójog

Általános forgalmi adó, társasági adó, képviselet NAV előtti eljárásban, gazdasági bűncselekmények

Internetjog

ÁSZF szerkesztése; felülvizsgálata; adatvédelem; adatkezelés; fogyasztóvédelem; nyereményjátékok

Öröklési jog

Végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás, képviselet hagyatéki eljárásban, hagyatéki perben.