Rólam

Tanulmányok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem meg jogi diplomámat. Tanulmányaim alatt a németországi Eberhard-Karls Universität Tübingen jogi karának hallgatója voltam két szemeszteren át. Kötelező szakmai gyakorlatomat egyetemi éveim alatt a bécsi székhelyű Sclosser-Péter Rechtsanwälte ügyvédi irodában töltöttem. 2020-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán egészségügyi szakjogász végzettséget szereztem. Magyar, angol és német nyelven dolgozom.

Jogi pálya

A jogi diplomám megszerzését követő szakmai gyakorlatom meghatározó részében ügyvédjelöltként dolgoztam első sorban gazdasági jogi területen különböző iparágakban vezető pozíciót betöltő gazdálkodó szervezetek részére. Jelentős tapasztalatot szereztem szerződések véleményezésében, szerkesztésében, ennek során az Ügyfelek jogi és üzleti érdekei védelmének biztosításában. Elláttam az Ügyfelek jogi képviseletét polgári peres– és nemperes eljárásokban, különösen felszámolási-, végrehajtási- és csődeljárásokban.

2017-ben indítottam el önálló ügyvédi praxisomat. A világ felgyorsulásának hozadéka a jogszabályok napi szintű változása és új szakterületek megjelenése, fejlődése. Mindez szükségessé teszi az ügyvédi tevékenység kisebb szakterületekre történő szűkítését annak biztosítása érdekében, hogy az ügyvéd e gyorsan változó jogi környezetben is naprakész tudással és tapasztalatokkal rendelkezzen. Ebben a szellemben építettem fel önálló ügyvédi irodámat.

Tevékenységem meghatározó részét képezik általános gazdasági jogi szolgáltatások nyújtása: szerződések szerkesztése és véleményezése különböző ágazatokban és ennek során jogi és üzleti szempontok érvényre juttatása, valamint gazdálkodó szervezetek működésével kapcsolatos cégügyekben okiratszerkesztés és cégbíróság előtt jogi képviselet. 

Egészségügyi szolgáltató ügyfeleim részére ágazat-specifikus szolgáltatásokat is nyújtok: jogi képviselet működési engedély iránti eljárásokban, működési engedélyek módosítása, egészségügyi dolgozók és szakdolgozók munkavégzésre irányuló szerződéseinek szerkesztése, (személyes) közreműködői szerződések szerkesztése, szabályzatok készítése és a számos ágazati jogszabálynak való megfelelés biztosítása. 

Kiemelt szakterületem az adatvédelmi jog. Megbízás alapján biztosítom ügyfeleim adatvédelmi jogi megfeleltetését, amelynek során elvégzem Ügyfeleim adatvédelmi auditálását, megtervezem az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés felé vezető utat, szabályzatokat, adatkezelési tájékoztatókat és egyéb dokumentumokat szerkesztek, aktualizálok, elkészítem a hatásvizsgálatokat és elvégzem a szükséges érdekmérlegelési teszteket, továbbá tanácsot adok a működés során felmerülő adatvédelmi jogi kérdésekben. Miért fontos az adatvédelemmel már a tevékenység megkezdése előtt foglalkozni és egy profi szolgáltató miért helyez kiemelt hangsúlyt az adatvédelmi szabályoknak megfelelő működésre? Olvasson tovább.

Meghatározó tapasztalattal rendelkezem adatvédelmi tisztviselői tevékenység ellátásában is, több egészségügyi szolgáltatónál látok el ilyen megbízást. Adatvédelmi tisztviselő kinevezése minden adatkezelő részére lehetőség, azonban bizonyos esetekben kötelező. Miben tud segíteni az adatvédelmi tisztviselő? Olvasson részletesen szolgáltatásaimról az adatvédelmi tisztviselő menüpontban!

Munkám során ellátom harmadik országbeli állampolgárok bevándorlási- és állampolgársági jogi területen való képviseletét. E körben segítséget nyújtok harmadik országbeli állampolgár ügyfeleimnek a Magyarországon történő családegyesítésben, a munkavállalási vagy vállalkozási célú magyarországi tartózkodás biztosításában rövid-, közép- és hosszútávon. Jogi tanácsot és képviseletet nyújtok ügyfeleimnek a magyar állampolgárság iránti eljárásban.

Öröklési jogi területen ellátom törvényes- és végrendeleti örökösök, illetve hagyatéki hitelezők jogi képviseletét hagyatéki eljárásokban. Vállalom végrendelet szerkesztését és ennek keretében jogi tanácsadás nyújtását az örökhagyó akarata tényleges érvényesülésének biztosítása érdekében. Szolgáltatásaimról bővebben az öröklési jog menüpontban olvashat.

Személyes indokaim

A jogászi szakma iránti szeretetem és elhivatottságom szülői örökség: Édesanyámat követem a pályán.
Példaképem, mentorom, neki köszönhetek mindent. Remélem egyszer a nyomába érek vagy legalább megközelíthetem.