Adatvédelem

Vállalkozások számára

Az adatvédelmi szabályok betartása a vállalkozások számára kulcsfontosságú tényező. Nemcsak azért, hogy ezzel elkerüljék bírság kiszabását valamint mások személyiségi jogának megsértéséből eredő sérelemdíj követeléseket és ezáltal súlyos anyagi veszteségektől óvják meg magukat, hanem azért is, mert egy komoly piaci szereplő nem engedheti meg magának, hogy az adatvédelmi szabályokat nagyvonalúan kezelje.

Véleményem szerint az adatkezelési tevékenység szakszerűségére és jogszerűségére épp annyi figyelmet kell fordítani, mint magára a szolgáltatásra vagy termékre biztosítva ezzel a versenyképes piaci megjelenést.
Ahhoz, hogy a vállalkozás tevékenysége adatvédelmi szempontból is jogszerű legyen, számos követelménynek kell megfelelnie, amelyek első sorban attól függnek, hogy a piaci szereplő milyen tevékenységet végez és a gazdaság mely szektorában mozog.

Szolgáltatásaimmal segítséget nyújtok ügyfeleim részére tevékenységük adatvédelmi szabályoknak történő megfeleltetésében. Adatvédelmi auditot végzek, ez alapján felmérem az ügyfeleim adatvédelmi jogi megfelelőségét és intézkedési tervet készítek. Megbízás alapján elkészítem a szükséges szabályzatokat, tájékoztatókat és egyéb dokumentumokat, támogatom a belső eljárásrendek adatvédelmi szempontokhoz történő igazítását és tanácsot adok az adatvédelmi szabályoknak megfelelő működés fenntartásához szükséges kérdésekben.

szolgáltatásaim részét képezik

Magánszemélyek részére

Segítséget nyújtok az adatvédelmi szabályok által biztosított jogaik érvényesítésében, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) előtti jogi képviselet ellátásban valamint személyiségi jogsérelem esetén jogi képviselet ellátásában sérelemdíj iránti igények érvényesítése kapcsán.

Amennyiben a fenti szolgáltatásaimmal a segítségére lehet, kérem forduljon hozzám bizalommal.