Gazdasági Jog

Gazdasági jogi területen szolgáltatásaim átölelik a gazdálkodó szervezetek életének minden szakaszát a létesítéstől kezdődően a mindennapi működés során kötött ügyleteken keresztül a megszűnésig. A ma hozott üzleti döntéseknek hosszú távú gazdasági hatása lesz, gondoljon a jövőre és forduljon ügyvédhez! Ellátom gazdálkodó szervezetek jogi képviseletét a létesítő okirat és kapcsolódó okiratok szerkesztése és a cégbejegyzési eljárás során.

Egy gazdálkodó szervezet működése során számos esemény történhet, amely szükségessé teszi a társaság cégjogi módosítását: adatmódosítás, székhely-áthelyezés, új tag belépése vagy kilépése a társaságból, tőkeemelés, átalakulás stb. A gazdálkodó szervezet tagjai között vita merülhet fel, amely szükségessé teszi valamely tag jogi képviseletét egy esetleges taggyűlésen vagy jogi tanácsadás nyújtását a tag érdekeinek védelme érdekében.

Szerződések szerkesztése

Szerződések szerkesztése

Nagy tapasztalattal rendelkezem szerződések szerkesztésében és véleményezésében, melynek során kiemelt hangsúlyt fektetek Ügyfeleim jogi és üzleti érdekeinek kifejezésére, a lehetséges jövőbeli konfliktusok vizionálására és azok szerződéses rendelkezésekkel történő megoldására. Egy szerződés akkor van jól megírva, ha abban nem a szerződésre egyébként is kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezések ismétlődnek meg, hanem a szerződés tartalmazza a feleknek az eltérést engedő jogszabályi rendelkezésektől eltérő megállapodását, valamint a jövőbeli lehetséges konfliktushelyzetek megoldását.

Céggel szembeni negatív eljárások

A társasággal szemben többféle eljárás indulhat, amennyiben például működése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget vagy egyszerűen a tagok szeretnék a Társaságot megszüntetni.

KERÜLJE EL A VÁRATLAN HELYZETEKET ÉS FORDULJON SZAKEMBERHEZ, AMENNYIBEN

Amennyiben a fenti szolgáltatásaimmal a segítségére lehet, kérem forduljon hozzám bizalommal.