BEVÁNDORLÁSI- ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI JOG

Az EGT-n kívüli országok állampolgárainak komoly tervezést igényel, amennyiben közép- vagy hosszú távon az EGT valamely tagállamának területén kívánnak letelepedni. Rövid távú tartózkodásra szolgáló okirat a vízum, középtávon a tartózkodási engedély, míg hosszabb távon a letelepedései engedély áll rendelkezésre, amely megnyitja a kaput az állampolgárság megszerzése felé vezető úton.

A rövid, közép- és hosszú távú tartózkodásra jogosító okmányok, valamint az állampolgárság megszerzésének komoly és összetett feltételrendszere van, amelyek értelmezése jogi szaktudást igényel. Érdemes már az első tartózkodásra jogosító okmány megszerzése előtt szakemberhez fordulni a tartózkodás hosszú távú megtervezése érdekében.
Amennyiben a tartózkodási engedély vagy annak meghosszabbítása iránti kérelem elutasításra kerül, annak rendkívül hátrányos következményei lehetnek különösen egy olyan személyre nézve, aki már hosszú távon berendezte magyarországi életét és több szállal kötődik Magyarországhoz, mint az állampolgársága szerinti országhoz. Ezeket a hibákat utólag általában nagyon nehéz vagy egyáltalán nem lehet orvosolni, holott szakértő bevonásával, felkészüléssel és tervezéssel elkerülhetőek lennének. Ezért érdemes már az első tartózkodásra jogsító okmány megszerzése előtt ügyvédhez fordulni és megtervezni a hosszú távú tartózkodás lépéseit és a teljesítendő feltételeket.

A bevándorlási jog és az állampolgársági jog területén
az alábbi szolgáltatásokkal állok Ügyfeleim rendelkezésére:

EGT-polgárok részére:

Az EGT-polgár érvényes úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal jogosult beutazni Magyarország területére. Az EGT-polgár 180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodás esetén köteles a tartózkodását személyes adatai közlésével bejelenteni. A 90 napot meghaladó tartózkodás esetén az EGT-polgárnak is teljesítenie és igazolnia kell bizonyos jogszabályban meghatározott feltételeket. Az eljáró hatóság regisztrációs igazolást állít ki a 90 napot meghaladó tartózkodás időtartamára.

Harmadik országbeli állampolgárok részére:

Az EGT tagállamain kívüli ország állampolgárságával rendelkező személyek 180 napon belül 90 napot meg nem haladóan vízummal tartózkodhatnak Magyarországon. A tartózkodás 90 napot meghaladó idej
A 180 napon belül 90 napot meghaladó tervezett tartózkodásnak vannak általános, minden tartózkodási jogcím esetén alkalmazandó előfeltételei, azonban ezeken kívül vizsgálni kell az egyes tartózkodási célok szerinti speciális elvárásokat is.

Tartózkodási engedély kiállítását meghatározott célú tartózkodás érdekében lehet kérni. Ezek a célok az alábbiak:

Munkavállalási célú tartózkodási engedély

Igénylése esetén általában egy eljárásban kerül elbírálásra a tartózkodási engedély és a munkavállalási engedély iránti kérelem. Fontos, hogy a foglalkoztatási hivatal és az idegenrendészeti ügyekben eljáró hatóság előtti eljárás is egy kézben legyen összefogva. Ennek érdekében ellátom a munkáltató és a harmadik országbeli munkavállaló hatóságok előtti jogi képviseletét is. A munkavállalási célú tartózkodási engedély magyarországi tartózkodásra és meghatározott munkáltatónál meghatározott munkahelyen történő munkavégzésre jogosít.

Meghívólevél

A meghívólevél Magyarországra történő beutazásra és tartózkodásra nem jogosít. A meghívólevél a látogatási célú tartózkodási engedély megszerzése egyes feltételeinek igazolására szolgál. A meghívólevelet hatósági záradékkal kell ellátni, amelyet a meghívónak kell kérelmeznie. A hatósági záradékkal ellátott meghívólevelet csatolni kell a látogatási célú tartózkodási engedély iránti kérelemhez. Megbízás alapján ellátom Ügyfeleim jogi képviseletét a meghívólevél hatósági záradékolása valamint a látogatási célú tartózkodási engedély iránti eljárásokban is.

Magyar állampolgárság

A magyar állampolgárság megszerzésének feltételrendszere összetett: minden esetben az ügy egyedi körülményei alapján vizsgálandó, hogy annak feltételei fennállnak-e. Alapvető jog, hogy senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar állampolgárságától megfosztani. Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és külföldről bármikor hazatérhet. Fontos alapelv, hogy a magyar állampolgárok között az állampolgárság keletkezésének, illetve megszerzésének jogcíme alapján különbséget tenni nem lehet. Teljeskörű jogi tanácsadást és képviseletet biztosítok Ügyfeleim részére a magyar állampolgárság megszerzése iránti eljárásban.

Amennyiben a fenti szolgáltatásaimmal a segítségére lehet, kérem forduljon hozzám bizalommal.