Egészségügyi szolgálati jogviszony I. – másodállás engedélyezése

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkozást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – bizonyos kivételektől eltekintve – kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet.

Az 2/2021. OKFŐ utasítás állapítja meg a további jogviszony létesítésének és a személyes közreműködő alkalmazásának engedélyezésével kapcsolatos eljárás részletes szabályait (Szabályzat), amelynek rendelkezéseit az alábbiakban foglalom össze. 

 1. A további jogviszony létesítése engedélyezésének eljárásrendje
 1. Milyen egészségügyi intézményekre alkalmazandó a Szabályzat?

A Szabályzat hatálya az állami fenntartású

 1. a városi fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatóra,
 2. a megyei és országos fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltató,
 3. megyei feladatokat is ellátó klinikai központokra, valamint
 4. a)-c) pontok szerinti egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyre

terjed ki.

 1. Milyen további tevékenységek végezhetők engedély nélkül?
 • az egészségügyben dolgozónak nem kell előzetes engedélyt kérnie a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésekor kivéve, ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál kíván további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesíteni;
 • a tudományos, oktatói, vizsgáztatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony végzése, létesítése, amennyiben az Érintett munkaidejét nem érinti;
 • az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény szerint igazságügyi szakértői és szakkonzultánsi tevékenység;
 • a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti halottvizsgálati szaktanácsadói tevékenység;
 • az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény szerinti kamarai tisztség viselése;
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti egészségügyi tevékenység és
 • a donor plazmaferezis folytatására előírt engedéllyel rendelkező szervezet által a donor alkalmassági vizsgálatának elvégzése.
 1. A további jogviszony engedélyezésének lépései
 • Az Érintett dolgozó a kérelmet az erre a célra rendelkezésre álló elektronikus felületen tölti ki.
 • A kérelemhez a dolgozónak csatolnia kell a közvetlen munkahelyi felettesének támogató nyilatkozatát a további jogviszony létesítésére vonatkozóan.
 • A kérelmet nem az Érintett dolgozó, hanem a munkahely intézményvezetésre megbízással rendelkező vezetője továbbítja az elektronikus felületen keresztül a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül az engedélyező szerv részére.
 • Az intézményvezető a kérelem benyújtásakor megjelöli, hogy a kérelmet – az egészségügyi szolgáltató feladatai ellátásának biztosítására tekintettel – támogatja vagy sem.
 1. Mi a teendő, ha az Érintett dolgozó több – az Eszjtv. hatálya alá tartozó – jogviszonnyal rendelkezik?
 • A kérelmet annak a munkahelynek az intézményvezetője adja be, ahol az Érintett dolgozó főállású jogviszonnyal rendelkezik.
 • Amennyiben a főállású jogviszony nem állapítható meg (pl. két azonos időtartamú részállás), a kérelmet a korábban létesített jogviszony szerinti intézmény vezetője nyújtja be.
 • A fenti mindkét esetben az Érintett dolgozónak be kell szereznie a többi Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató intézményvezetőjének nyilatkozatát a kérelem támogatásával kapcsolatban, amelyeket csatolnia kell a kérelemhez.
 1. A kérelem tartalma

A Szabályzat 5. pontja tartalmazza a kérelem tartalmi elemeit.

 1. A kérelem elbírálása
 • A kérelmet az engedélyező szerv a beérkezésétől számított 8 napon belül bírálja el. Ennek során figyelembe veszi a kérelmező intézményvezető véleményét.
 • Az engedélyező szerv a döntést elektronikus úton juttatja el a kérelmező intézményvezető részére indoklással ellátva. A kérelmező intézményvezető a döntésről haladéktalanul értesíti az érintett dolgozót.
 1. Meddig adható meg az engedély?

Az engedély legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 18. hónap utolsó napjáig adható meg.

 1. Milyen eseteben adható meg az engedély?

Az engedélyező szerv a további tevékenység végzését abban az esetben engedélyezheti, ha a(z)

 • nem egészségügyi tevékenység végzésére irányul,
 • egészségügyi tevékenység végzésére irányul, de az érintett dolgozó Eszjtv. hatálya alá tartozó munkaidejét nem érinti,
 • az engedélyezni kért tevékenység a tudományos, oktatói, vizsgáztatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony végzése, létesítése és az érinti az érintett dolgozó Eszjtv. hatálya alá tartozó munkaidejét,
 • másik, az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál ellátási érdekből végzendő egészségügyi tevékenység, amely az Érintett Eszjtv. hatálya alá tartozó főállású munkaidejét érinti.

A fenti esetekben tehát lehetséges az engedély megadása, de nem kötelező.

 1. A kérelem elutasításának esetei

Az engedélyező szerv a további tevékenység végzését nem engedélyezi, ha

 • a további jogviszony az érintett dolgozó Eszjtv. hatálya alá tartozó jogviszonya munkaidejét érintené,
 • további jogviszony keretében az érintett dolgozó személyes közreműködői jogviszonyt létesítene a munkáltatójával.

A fenti esetekben tehát nem adható engedély, nincs mérlegelési lehetőség.

 1. Mit lehet tenni a kérelem elutasítása esetén?

A kérelem az elutasításra okot adó körülmény megszűnése esetén ismételten benyújtható. Az elutasítás oka az elutasításból kiderül figyelemmel arra, hogy az engedélyező szerv a döntését köteles megindokolni.

Az elutasítással az érintett az elutasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül panasszal élhet az engedélyező szervnél. A szabályzat erről nem rendelkezik, de az elutasítás érintett dolgozó részére történő átadásának időpontját javasolt igazolható módon rögzíteni (pl. átadás-átvételi nyilatkozattal) a határidő betartásának utólagos bizonyíthatósága érdekében. Az engedélyező szerv a panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül bírálja el, azonban a panasz kivizsgálásának az elutasítás alkalmazására vonatkozóan nincs halasztó hatálya, azaz a panasz kivizsgálása iránti eljárás lezárásáig nem létesíthető további jogviszony.

 1. Az engedély visszavonása

Az engedélyt az engedélyező szerv az alábbi esetekben vonhatja vissza:

 • az érintett dolgozó valótlan adatot adott meg,
 • a kérelmező, azaz az intézményvezető ellátási érdekre hivatkozva kéri az engedély visszavonását,
 • az érintett dolgozó kéri az engedély visszavonását.

Az engedély visszavonása iránti kérelmet az elektronikus felületen keresztül kell benyújtani. Amennyiben az engedély visszavonását az intézményvezető vagy az érintett dolgozó kéri, az engedélyező szerv azt – további körülmények mérlegelése nélkül – 8 napon belül visszavonja.

 1. Mi a teendő a már fennálló további jogviszony esetén?

A Szabályzat hatályba lépésének napján (2021.03.01.) fennálló további jogviszony esetén a kérelmet legkésőbb 2021.04.29. napjáig lehet benyújtani azzal, hogy annak elbírálásáig a fennálló további jogviszony engedély nélkül is végezhető.

A fenti szabályok szerinti kérelmet 2021. március 1. napjától lehet benyújtani.

Az intézményvezető jogosult szabályozni a kérelmek benyújtásával kapcsolatos eljárásrendet megjelölve az intézményvezetői támogatás, illetve elutasítás alapjául szolgáló indokokat.

Amennyiben a szolgáltatásaimmal a segítségére lehet, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Honlapunk cookie-kat használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás