Jövedelemszerzési célú tartózkodási engedély

Jövedelemszerzési célú tartózkodási engedély akkor igényelhető, ha a magyarországi tartózkodás célja önálló tevékenység folytatása vagy az, hogy a kérelmező jogi személy tagjaként, vezető tisztségviselőjeként e tevékenységét Magyarországon végezze.

A magyar jog elkülöníti egymástól a munkavállalási célú és a jövedelemszerzési célú tartózkodási engedélyt. Alapvető különbség, hogy jövedelemszerzési tevékenységnek a jog a vállalkozási tevékenységet tekinti, amikor valaki azért kíván Magyarországon tartózkodni, hogy egyéni vállalkozóként vagy valamilyen gazdasági társaság keretében Magyarországon üzleti tevékenységet folytasson. A munkavállalási célú tartózkodási engedély munkaviszony Magyarországon történő létesítése esetén igényelhető, azaz amikor a kérelmező munkaviszony keretében, alá-fölérendeltségi viszonyban kíván Magyarországon dolgozni.

A jövedelemszerzési és munkavállalási célú tartózkodási engedély birtokában végezhető tevékenységek keresőtevékenységnek minősülnek. Keresőtevékenység azonban nemcsak jövedelemszerzési és munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel végezhető

Általános feltételek

A jövedelemszerzési célú tartózkodási engedély kiadásának általános feltételei ugyanazok, mint a többi tartózkodási engedélyé. Ezek a következők:

 • érvényes úti okmány;
 • vissza- és továbbutazáshoz szükséges engedély megléte;
 • igazolja beutazása és tartózkodása célját;
 • rendelkezik szálláshellyel vagy lakóhellyel Magyarországon;
 • megfelelő anyagi fedezet megléte;
 • megfelelő egészségbiztosítás;
 • nem áll kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom alatt, beutazása vagy tartózkodása nem veszélyezteti Magyarország közrendjét, közbiztonságát, nemzetbiztonságát vagy közegészségügyi érdekét;
 • nem áll SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt.

Jövedelemszerzési célú tartózkodási engedély esetén a tartózkodási cél fennállása különösen az alábbiakkal igazolható:

 • egyéni vállalkozói igazolvánnyal, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal;
 • mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal;
 • a gazdasági tevékenységre vonatkozó üzleti tervvel;
 • magánszemélyként kötött megbízási, vállalkozási vagy felhasználási szerződéssel; vagy
  más hitelt érdemlő módon.

Korlátolt felelősségű társaság alapításáról angol nyelven a https://drkrlegal.com/limited-liability-company-hungary/ linken, míg a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepéről angol nyelven a https://drkrlegal.com/hungarian-branch-office-foreign-enterprises/ linken olvashat.

Speciális feltételek

A jövedelemszerzési célú tartózkodási engedély kiadásának speciális feltételei az alábbiak.

Jövedelemszerzés céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek tartózkodási célja, hogy

a) jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson, vagy
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben, gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, vezetői, képviseleti vagy felügyeleti szerve tagjaként végezze tevékenységét.

A fenti b) pontban hivatkozott feltételre hivatkozással a harmadik országbeli állampolgár akkor igényelhet eredményesen tartózkodási engedélyt, ha

 1. a gazdasági társaság legalább hat hónapja folyamatosan, megszakítás nélkül jogszerűen legalább három magyar állampolgárt vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt ténylegesen foglalkoztat teljes munkaidőben, vagy
 2. a kérelmező harmadik országbeli állampolgár tartózkodása Magyarország területén a gazdasági társaság működése szempontjából elengedhetetlen, és a kérelemhez csatolt üzleti terv alapján valószínűsíthető, hogy a gazdasági társaság a kérelmező megélhetését is biztosító bevételt fog elérni. Az üzleti tervben foglaltakat hitelt érdemlően alá kell támasztani, így különösen vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, megállapodás, értékesítésre, beszerzésre vonatkozó szerződés csatolásával.

Jövedelemszerzési vs. munkavállalási célú tartózkodási engedély

Gyakran merül fel egy, a jövedelemszerzési és a munkavállalási célú tartózkodási engedély között átmenetet képező esetkör, amikor a kérelmező gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, e tevékenységi körbe tartozó tevékenységén túl tényleges munkát kíván végezni. Azaz nemcsak tulajdonosi, vezető tisztségviselői tevékenységet kíván a kérelmező végezni, hanem ezt meghaladóan az általa tulajdonolt, vezetett társaságban ténylegesen munkát kíván végezni.

Ebben az esetben – bár megvalósul a jövedelemszerzési célú tartózkodási engedély fenti b) pontban meghatározott feltétele – nem jövedelemszerzési célú, hanem munkavállalási célú tartózkodási engedélyt kell igényelni összevont kérelmezési eljárásban.

Ilyen esetben a kérelmezőnek a kérelemhez mellékelnie kell a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodást vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okiratot, amelyet a vezető tisztségviselő vagy tag a társasággal a vezető tisztségviselői, tulajdonosi tevékenységi körét meghaladó munka elvégzésre köt.

A fenti esetben a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat mellett a Bevándorlási- és Menekültügyi Hivatal a Speciális feltételek 1. és 2. pontjában írt feltételek igazolását is kérheti.

A munkavállalási célú tartózkodási engedélyről a https://drkrlegal.hu/munkavallalasi-celu-tartozkodasi-engedely/ oldalon magyar nyelven, míg a https://drkrlegal.com/residence-permit-for-the-purpose-of-employment/ oldalon angol nyelven olvashatnak bővebben.

Érvényességi idő

A jövedelemszerzés céljából kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje legfeljebb három év, amely alkalmanként legfeljebb három évvel meghosszabbítható.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, állok szíves rendelkezésére.

Amennyiben a szolgáltatásaimmal a segítségére lehet, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Honlapunk cookie-kat használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás