Végelszámolási eljárás

Amennyiben a céget annak tagjai a továbbiakban nem kívánják működtetni, a társaság végelszámolásának van helye. A végelszámolási eljárás célja, hogy a cég követeléseinek behajtása és tartozásainak megfizetése után a társaság működését befejezze, jogutód nélkül megszűnjön és töröljék a cégjegyzékből.

A végelszámolási eljárás megindítása

A cég jogutód nélküli megszűnéséről és a végelszámolási eljárás megindításáról a társaság legfőbb szerve határozattal dönt. A határozatban rendelkezni kell a végelszámolási eljárás kezdő időpontjáról, amely nem lehet korábbi, mint a határozat kelte. A legfőbb szerv tehát dönthet úgy is, hogy a határozat keltét követő későbbi időpont legyen a végelszámolás kezdő időpontja.

A végelszámoló a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben köteles bejelenteni a cégbíróságnak. A cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, amelyet a Cégközlönyben közzétesz. A közleménynek tartalmaznia kell többek között a társaság hitelezőinek szóló felhívást, hogy amennyiben a társasággal szemben követelésük áll fenn, azt a közzétételtől számított negyven napon belül a végelszámolónak jelentsék be.

A cég korábbi vezető tisztségviselője a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal a cég tevékenységét lezáró beszámolót köteles készíteni.

A végelszámolási eljárás megindításának illetéke 15.000,-Ft, a végzés közzétételéért pedig 3.000,-Ft összegű közzétételi költségtérítést kell fizetni a változásbejegyzési kérelem beadását megelőzően.

A végelszámoló

A végelszámolás elrendeléséről szóló határozatban a társaság legfőbb szerve megválasztja a végelszámolót. A cég legfőbb szerve végelszámolóvá bárkit megválaszthat, ha az a vezető tisztségviselővel szemben támasztott követelményeknek megfelel, és a megbízatást elfogadja. A végelszámolás kezdő időpontjától a korábbi vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik, a társaság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül. A gyakorlatban gyakran a társaság korábbi vezető tisztségviselője tölti be a végelszámolói tisztséget is.

Végelszámoló lehet természetes személy és a feladat ellátására alkalmas jogi személy is. Amennyiben jogi személy a végelszámoló, a szervezet köteles kijelölni a végelszámolási feladatokat ellátó személyt. A tisztség betölthető ingyenesen és díjazás ellenében is, erről a társaság a végelszámoló megválasztásakor rendelkezik.

A végelszámolás lefolytatása

A végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai között pénzben vagy természetben felosztja és a cég működését megszünteti. A végelszámoló a végelszámolás alatt gondoskodik a cég vagyonának megóvásáról, az értékesítésre nem kerülő vagyon megőrzéséről.

Gazdasági tevékenységet a cég a végelszámolási eljárás alatt nem folytathat, azonban a társaság legfőbb szerve határozhat gazdasági tevékenységének ideiglenes és korlátozott folytatásáról, ha a végelszámolási eljárás előre láthatóan hosszabb ideig tart és ezt az ésszerű gazdálkodás követelményei megkövetelik.

A végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított három éven belül be kell fejezni. Ha a cég törlése iránti kérelem e határidőn belül nem kerül benyújtásra, kényszertörlési eljárás lefolytatásának van helye.

A végelszámoló a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követően a bejelentett követelésekről jegyzéket készít, ezen belül külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket. A követelések jegyzékét a végelszámoló köteles benyújtani a cégbírósághoz. Amennyiben a végelszámoló valamely hitelezői igényt vitatja, a vitatott hitelezői igény jogosultját erről köteles tájékoztatni. A vitatott hitelezői igény jogosultja igényét harminc napon belül bíróság előtt érvényesítheti, ennek megindítását a végelszámolónál igazolnia kell.

A végelszámoló végelszámolási nyitó mérleget készít, majd a hitelezők igénybejelentésére nyitva álló határidő elteltét követően a hitelezői követelések jegyzékéből kiindulva – szükség szerint – korrigálja a végelszámolási nyitó mérleget, amelyet a cég legfőbb szerve elé terjeszt. Amennyiben az így korrigált végelszámolási nyitómérleg alapján a végelszámoló megállapítja, hogy a társaság vagyona tartozásait nem fedezi, a társaság tagjainak joga van arra, hogy a hiányzó összeget 30 napon belül befizessék. Amennyiben erre nem kerül sor, a végelszámoló köteles haladéktalanul felszámolási eljárás iránti kérelmet benyújtani.

A végelszámolás befejezése

A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek.

A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti az adóbevallásokat, a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült beszámolót, a vagyonfelosztási javaslatot, a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot. Ezeket az iratokat a végelszámoló a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra. Csak a jóváhagyását követően kerülhet sor a cég törlésére irányuló kérelem benyújtására a cégbíróságon.

A cég törlésére irányuló kérelem illetékmentes, illetve a törlést elrendelő végzés Cégközlönyben történő közzétételéért nem kell közzétételi költségtérítést fizetni.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, állok rendelkezésére.

Amennyiben a szolgáltatásaimmal a segítségére lehet, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Honlapunk cookie-kat használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás