Végelszámolási eljárás

Amennyiben a céget annak tagjai a továbbiakban nem kívánják működtetni, a társaság végelszámolásának van helye. A végelszámolási eljárás célja, hogy a cég követeléseinek behajtása és tartozásainak megfizetése után a társaság működését befejezze, jogutód nélkül megszűnjön és töröljék a cégjegyzékből.

A cégnévvel szembeni jogi előírások

Gazdasági társaság alapításakor rendkívül fontos kérdés a megfelelő cégnév kiválasztása, ugyanis a cégnévnek üzleti szempontoknak és jogi előírásoknak is meg kell felelnie. A következő bejegyzésben a jogi elvárásokat veszem számba.