A védjegyoltalom tartalma, megszűnése

1. A védjegyoltalom megszerzése és az oltalmi idő A védjegy jogi oltalma azt a személyt illeti meg, aki a megjelölést törvényi előírásoknak megfelelően lajstromoztatja. Oltalmat szerezhet bármely természetes vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet. Ha többen közösen kérik a megjelölés lajstromozását, a védjegyoltalmat közösen szerzik meg. Több igényjogosult esetén – ellenkező megjelölés […]

A védjegy fogalma, funkciói és fajtái

1. Mi a védjegy, illetve mi részesülhet védjegyoltalomban? A védjegy grafikailag ábrázolható megjelölés, amely akkor részesülhet oltalomban, ha alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól; valamint, ha a védjegylajstromban olyan módon ábrázolható, hogy a jogalkalmazó szervek és a nyilvánosság egyértelműen és pontosan meg tudja határozni a védjegybejelentő által igényelt, a […]