További jogviszony létesítése iránti kérelem – kitöltési útmutató

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) 4. § (1) bekezdése alapján „az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység) kivételével – kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet.” Az országos kórház-főigazgató 2021.02.09. napján kelt 2/2021. számú utasításával kihirdetett szabályzat határozza meg azt, hogy a további jogviszony létesítésére irányúló kérelemnek mit kell tartalmaznia.

A kérelem kitöltése kérdéseket vethet fel olyan esetekben, amikor az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy nem közvetlenül személyesen köt egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló megbízási szerződést egy magán egészségügyi szolgáltatóval, hanem egy gazdasági társaságon (pl. betéti társaságon, korlátolt felelősségű társaságon) keresztül, amely gazdálkodó szervezet által nyújtott szolgáltatások végzésében az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy személyesen közreműködik. A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy e köztes cégben (általában bt. vagy kft.) az egészségügyi dolgozó tag és/vagy ügyvezető is.

A példa esetben tehát a szereplők az alábbiak szerint kapcsolódnak egymáshoz szerződéses jogviszonyaik által:

egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó – kft./bt. – magán egészségügyi szolgáltató

Ilyen esetekben az okoz zavart, hogy bár az egészségügyi dolgozó fizikailag a magán egészségügyi szolgáltatónál az ő betegei részére nyújt szolgáltatásokat, azonban mégsem az egészségügyi dolgozónak van közvetlenül szerződése a magán egészségügyi szolgáltatóval, hanem a köztes kft.-nek vagy bt.-nek. Zavart okozhat továbbá az is, hogy gyakran a köztes kft.-nek vagy bt.-nek az egészségügyi dolgozó az ügyvezetője és/vagy tagja is, tehát ezzel még jobban összefonódik a kft. és az egészségügyi dolgozó személye.

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a köztes kft. vagy bt. önálló entitás, amelynek a jogalanyisága elkülönül a tulajdonos(ok) személyétől akkor is, ha egyébként látszólag rendkívül szoros a kapcsolat.

Melyik jogviszony létesítését, illetve fenntartását kell ilyen esetben engedélyeztetni? Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató és a kft. közötti jogviszonyt vagy a kft. és a magán egészségügyi szolgáltató közötti jogviszonyt?

Minden ilyen esetben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy (egészségügyi dolgozó) és a köztes kft. illetve bt. közötti jogviszonyt kell engedélyeztetni.

Lássuk, hogy a példa szerinti esetben a további jogviszony iránti kérelemben mire kell nyilatkozni!

A kérelemnek a 2/2021 OKFŐ utasítás szerinti tartalmi elemeiMagyarázat
Az Érintett neve, elérhetősége (lakcím, e-mail, telefonszám), működési nyilvántartási száma, működési nyilvántartás fajtája (orvos, szakdolgozó)Az érintett egészségügyi dolgozóra vonatkozó, felsorolt személyes adatok megadása szükséges a kérelemben.
Annak megjelölése, hogy mely szakképesítését/szakképesítéseit kívánja használni a további jogviszony keretébenAnnak megjelölése, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy a példa szerinti esetben a kft., illetve a bt. részére nyújtott szolgáltatásai során melyik szakképesítését, illetve szakképesítéseit kívánja használni.
Az érintett nyilatkozata arról, hogy a további jogviszony egészségügyi tevékenység végzésére irányul-e.Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek nyilatkoznia kell arra, hogy a kft., illetve a bt. részére nyújtott szolgáltatása egészségügyi tevékenység vagy nem.
Az Eütv. 3. § y) pontja határozza meg az egészségügyi tevékenység fogalmát „egészségügyi tevékenység: az egészségügyi szolgáltatás részét képező minden tevékenység, kivéve azon tevékenységeket, amelyek végzéséhez nem szükségesya) egészségügyi szakképesítés vagy yb) egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy szakmai felügyelete
Az érintett nyilatkozata arról, hogy amennyiben a további jogviszony egészségügyi tevékenység végzésére irányul, az Érintett milyen egészségügyi tevékenységet fog végezni.Amennyiben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy a kft., illetve a bt. részére egészségügyi tevékenységet végez, akkor meg kell nevezni a konkrét egészségügyi tevékenységet.
Az érintett nyilatkozata arról, hogy a további jogviszony gyakorolható tevékenység végzésére irányul vagy sem.Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a kft., illetve a bt. részére nyújtott szolgáltatás gyakorolható tevékenység vagy sem.
Gyakorolható tevékenységek:a tudományos,oktatói,művészeti,lektori,szerkesztői,jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony
Az érintett nyilatkozata a további jogviszony végzésének időtartamáról (határozott idejű vagy határozatlan, határozott idejű esetén a jogviszony kezdő-és végidőpontja)Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a közte, valamint a kft., illetve a bt. közötti szerződés határozott vagy határozatlan időre jött létre. 
Amennyiben határozott időre jött létre, akkor meg kell jelölni a szerződés időbeli hatályát (mikortól meddig jött létre a szerződés).
Az érintettnek nyilatkoznia kell a további munkaviszony munkaidejének hosszáról havi óraszámban meghatározvaA 2/2021-es OKFŐ utasítással kihirdetett szabályzat munkaviszonyt említ, azonban véleményem szerint nemcsak a munkaviszony, hanem bármely más jogviszonyban végzett tevékenység hosszáról nyilatkozni kell.
E körben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek arról kell nyilatkoznia, hogy a kft.-vel vagy bt.-vel fennálló további jogviszonya keretében havonta hány órát dolgozik.
Az érintettnek nyilatkoznia kell az őt a további jogviszonyban foglalkoztató munkáltató/megbízó nevéről, adószámáról, elérhetőségéről (postai cím, e-mail cím, telefonszám)Annak a gazdasági társaságnak (pl. kft., bt.) a felsorolt adatait kell megadni, amellyel az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy szerződéses jogviszonyban áll.
A példa szerinti esetben tehát e körben nem a magán egészségügyi szolgáltató adatait kell rögzíteni figyelemmel arra, hogy a példában a magánegészségügyi szolgáltatóval a kft. illetve a bt. áll szerződéses jogviszonyban.
Az érintettnek nyilatkoznia kell a további jogviszony végzésének helyéről.Az a helyszín, cím, ahol az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy a példa szerinti esetben a kft., illetve a bt. részére szolgáltatásait nyújtja, azaz ahol az érintett egészségügyi dolgozó a kft.-n illetve bt.-n keresztül a magán egészségügyi szolgáltató részére a szolgáltatásait nyújtja.

Amennyiben az érintett egészségügyi dolgozó a kft.-n, illetve a bt.-n keresztül közvetetten több magán egészségügyi szolgáltatónak is vagy több helyszínen is nyújt szolgáltatásokat, akkor valamennyi helyszínt fel kell tüntetni.

Amennyiben az érintett egészségügyi dolgozónak a kft.-vel, illetve a bt.-vel több jogviszonya is fennáll (pl. több különböző egészségügyi szolgáltatást nyújt ugyanannak a cégnek), akkor valamennyi jogviszonyra (szerződésre) külön kérelmet kell benyújtani, valamennyi jogviszonyt külön-külön kell engedélyeztetni.
Az érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a további jogviszony a munkaidejét érinti-e.Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa a kft., illetve a bt. részére nyújtott szolgáltatás időtartama, beosztása időben részben vagy egészben átfedésben van-e az egészségügyi szolgálati jogviszony szerinti munkaidővel.
A 2/2021. sz. OKFŐ utasítással kihirdetett szabályzat alapján a további tevékenység végzését nem engedélyezik, ha a további jogviszony az érintett dolgozó Eszjtv. hatálya alá tartozó jogviszonya munkaidejét érintené.
Amennyiben a további jogviszony részben azonos az érintett munkaidejével, az érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a további jogviszony Eszjtv. hatálya alá tartozó szolgáltatóval létesítendő-e vagy sem.Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a példa szerinti esetben a kft.-vel, illetve a bt.-vel fennálló jogviszonya az Eszjtv. hatálya alá tartozik vagy nem. 
A kérelmező kapcsolattartójának neve és elérhetőségeAz egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek meg kell jelölnie a kapcsolattartója nevét és elérhetőségét.

Amennyiben a szolgáltatásaimmal a segítségére lehet, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Honlapunk cookie-kat használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás