Validity changes of permits entitling to residency during the COVID-19 emergency situation

1. Expired permits become valid again Act CXXX of 2021 on Certain Regulatory Issues Related to the Emergency Situation regulated the validity of specific documents entitling to residency. According to Section 13 of the mentioned Act, residence permit, permanent resident permit and immigration permit documents expired or expiring between 4th November 2020 and 28th February […]

Munkavállalók biometrikus adatainak kezelése

1. A biometrikus adat fogalma Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR)[1] 4. cikkjének 14. pontja definiálja a biometrikus adatot „egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat”. Ha például […]

GDPR szerinti címzett, adatfeldolgozó, harmadik fél fogalmának elemzése

1. Adatfeldolgozó fogalma A GDPR[1] 4. cikkének 8. pontja alapján adatfeldolgozó az „a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.” Az adatfeldolgozót az adatkezelő bízza meg adatkezelési tevékenységek elvégzésével, amelyek lehetnek például személyes adatok tárolásával, felhasználásával vagy továbbításával kapcsolatos feladatok. Adatkezelő-adatfeldolgozó viszony alakul ki […]

EESZT-t érintő adatvédelmi incidensek kezelése

Az Országos Kórház Főigazgatóság (OKFŐ), mint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) üzemeltetője eljárásrendet bocsátott ki az EESZT-hez csatlakozott egészségügyi szolgáltatók részére. Az eljárásrendben az EESZT-t érintő adatvédelmi incidensek kezelésének szabályait fektette le. Az eljárásrend legfontosabb rendelkezéseit az alábbiakban foglaljuk össze. 1. Adatvédelmi incidens fogalma és jelentősége Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján adatvédelmi incidens […]

Kötelezhető a munkavállaló a koronavírus elleni védőoltás beadatására?

A munkáltatók 2021. november 1. napjától lehetőséget kaptak arra, hogy a munkavégzés feltételeként írhassák elő a foglalkoztatottak számára a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvételét, ha ezt szükségesnek látják a dolgozók biztonsága érdekében. A munkáltatók tehát nem tehetik általános jelleggel kötelezővé alapos ok nélkül a koronavírus elleni védőoltás beadatását. A munkáltatóknak e körben vizsgálniuk és mérlegelniük […]

Összefoglaló a NAIH-4495-1/2021 számú, munkavállalóval folytatott telefonbeszélgetés rögzítéséről szóló határozatról

1. A tényállás A Cég1, mint közlekedésszervező és a Cég2, mint szolgáltató együttesen közszolgáltatást látnak el. A közszolgáltatás részét képezik Cég2 által teljesített közúti közforgalmú autóbuszos személyszállítási feladatok, valamint a Cég1 által végzett forgalomirányítási feladatok. Cég1, illetve annak diszpécserei felelnek a közszolgáltatás megfelelő műszaki hátterének a biztosításáért és azért, hogy szám és minőség szerint is […]

A közérdekű adatigénylés szabályai

1. Mi számít közérdekű adatnak? Közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adat. Olyan információ vagy ismeret, amelyet bármilyen módon vagy formában lehet rögzíteni, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. Így különösen a hatáskörre, […]

Az üzleti titok és know-how védelme

A know-how, üzleti titok fogalma Az üzleti életben komoly jelentőséggel bír az a módszer, megoldás, amelyet a gazdasági szereplők a gyakorlatuk során alkalmaznak és segítségével versenyelőnyhöz juthatnak, valamint megkülönbözteti őket mások tevékenységeitől. Ez a műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat, illetve ezek összeállítása a know-how, más néven védett ismeret. A know- how-nak azonosításra alkalmas módon […]

Koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevétele az egészségügyben

2021.08.01. napján hatályba lépett a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet. Az alábbiakban összefoglalom a Korm. rendelet legfontosabb rendelkezéseit: 1. Kire alkalmazandó a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet? A veszélyhelyzet ideje alatt alapellátást, ügyeleti ellátást, járóbeteg-szakellátást, diagnosztikát, fekvőbeteg-szakellátást, mentést igénylő ellátást, betegszállítást, bentlakásos szociális […]

A védjegyoltalom tartalma, megszűnése

1. A védjegyoltalom megszerzése és az oltalmi idő A védjegy jogi oltalma azt a személyt illeti meg, aki a megjelölést törvényi előírásoknak megfelelően lajstromoztatja. Oltalmat szerezhet bármely természetes vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet. Ha többen közösen kérik a megjelölés lajstromozását, a védjegyoltalmat közösen szerzik meg. Több igényjogosult esetén – ellenkező megjelölés […]