Milyen kötelezettségei vannak az adatfeldolgozónak?

1. Ki az adatfeldolgozó? A GDPR fogalom meghatározása szerint az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó tehát az adatkezelő megbízásából kezeli a személyes adatokat. Az adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozót vehet igénybe, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés GDPR […]

Home office- távmunkavégzés kérdései

A koronavírus-járványhelyzet miatt szükségessé vált, hogy bizonyos munkáltatók munkavállalóikat home office-ban, otthoni munkavégzéssel foglalkoztassák. Erre akkor van lehetőség, ha a munkavállaló munkaköri feladatait otthonából, vagy egyéb tartózkodási helyéről el tudja látni, önállóan, számítástechnikai eszközök használatával, illetve adottak a megfelelő adatkezelési, biztonsági feltételek, illetve infrastrukturális háttér. A home office, azaz otthoni munkavégzés egyfajta távmunka, azonban a […]

Mi a teendő adatvédelmi incidens esetén?

Mi az adatvédelmi incidens? A GDPR fogalom meghatározása alapján adatvédelmi incidens a ,,biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.” Adatvédelmi incidens következik be például akkor,  amikor az adatkezelő cégtulajdonos laptopját, mobiltelefonját elhagyja és az […]