Látogatási célú tartózkodási engedély

Látogatás céljából tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki hatósági hozzájárulással ellátott meghívólevéllel rendelkezik. A meghívólevél kibocsátása iránti kérelmet és annak mellékleteit a meghívónak Magyarországon kell az illetékes idegenrendészeti hatóság előtt előterjesztenie és annak kiállítását követően azt a meghívottnak eljuttatnia.

Munkavállalási célú tartózkodási engedély

Munkavállalási célú tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, akinek tartózkodási célja, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján, ellenérték fejében, más részére, illetve irányítása alatt tényleges munkát végezzen, vagy aki gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, e tevékenységi körbe tartozó tevékenységén túl tényleges munkát végez.

Schengeni vízum

Harmadik országbeli állampolgár schengeni vízum birtokában jogosult 180 napon belül 90 napot meg nem haladó időtartamban a schengeni övezet területén tartózkodni. Ezt meghaladó tartózkodás esetén valamilyen huzamos tartózkodásra jogosító engedély (tartózkodási engedély, tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya, letelepedési engedély, EU Kék Kártya stb.) szükséges. Az egységes vízum birtokosa a tagállamok teljes területén szabad mozgásra jogosult.

Magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja

A magyar állampolgárok családtagjai az általános szabályokhoz képest kedvezőbb feltételekkel juthatnak schengeni vízumhoz. A vízummal 180 napon belül 90 napot meg nem haladóan tartózkodhatnak a schengeni övezetben. A Magyarországra történő beutazást követően tartózkodási kártyát igényelhetnek, amelyet a feltételek teljesítése esetén 5 évre állítanak ki. Az állandó tartózkodási kártya 10 évre kerül kiállításra, azonban megszerzésének feltételrendszere…