További jogviszony létesítése iránti kérelem – kitöltési útmutató

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) 4. § (1) bekezdése alapján „az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható […]

Egészségügyi szolgálati jogviszony II. – másodállás engedélyezése, gyakorlati útmutató

A korábbi bejegyzésemben részletesen foglalkoztam az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek további jogviszonya létesítésének eljárási szabályaival. Az alábbiakban néhány konkrét példán keresztül bemutatom, hogy kinek és mire kell kérni az engedély kiadását. Kérdés: Az egyéni vállalkozók megbízási szerződés keretében dolgoznak a magán egészségügyi szolgáltatónál, a bt.-vel vagy kft.-vel rendelkezőknek pedig személyes közreműködői szerződésük van. Ilyen […]

Egészségügyi szolgálati jogviszony I. – másodállás engedélyezése

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkozást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – bizonyos kivételektől eltekintve – kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet. Az 2/2021. OKFŐ utasítás állapítja meg a további jogviszony létesítésének és […]

Mikor kérhető erkölcsi bizonyítvány a munkavállalótól?

Mikor kérhető erkölcsi bizonyítvány a munkavállalótól?

A munkáltatók általában valamilyen érdekük védelme érdekében erkölcsi bizonyítványt kérnek a munkavállalóiktól akár a munkaviszony létesítése előtt, akár annak fennállása alatt és a munkakör betöltését vagy a munkaviszony fenntartását büntetlen előélethez kötik. De vajon jogszerűen teszik ezt? Lássuk! Az erkölcsi bizonyítvány tartalma bűnügyi személyes adat, amelyre a különleges adatok kezelésére és védelmére vonatkozó szabályokat kell […]

Hírek – A közegészségügy megnyitásának első lépése

Fogászati alapellátás újraindítása

A kormány kihirdette, hogy négy lépésben megnyitják a közegészségügyet. Ennek első momentuma a fogorvosi alapellátás megnyitása. Az EMMI a veszélyhelyzet időtartamára 2020. március 15. napjától kezdődően a fogorvosi alapellátást felfüggesztette. Fogorvosi alapellátás ettől az időponttól kezdődően kizárólag sürgősségi ellátás keretében volt nyújtható. Ezt követően az EMMI 2020. május 4. napjától kezdődően a fenti korlátozást megszüntette, […]

Munkavállalók ellenőrzése adatvédelmi szempontból

Munkavállalók ellenőrzésének szabályai

A munkáltató jogosult ellenőrizni a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartását, így a munkaeszközeinek használatát is. Ahhoz azonban, hogy ezt jogszerűen megtehesse, eljárásának számos jogszabályi előírásnak meg kell felelnie. Mivel a legtöbb esetben valamilyen váratlan esemény vezet a munkavállaló ellenőrzéséhez és az nem tűr haladékot, ezért nem árt már jó előre lefektetni az ellenőrzés jogszerű lebonyolításához szükséges […]

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

Csökkentett munkaidejű foglalkoztatás támogatása

A Kormány a 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletével a munkáltatók és munkavállalók részére kedvező irányban módosította a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás szabályait. A támogatás igénylése egyszerűbbé vált és címzetti körét kiszélesítették. A módosított szabályok 2020. április 29. napján lépnek hatályba, tehát ekkortól kezdve lehet a módosított, könnyített szabályok alapján igényelni […]

Végelszámolási eljárás

Amennyiben a céget annak tagjai a továbbiakban nem kívánják működtetni, a társaság végelszámolásának van helye. A végelszámolási eljárás célja, hogy a cég követeléseinek behajtása és tartozásainak megfizetése után a társaság működését befejezze, jogutód nélkül megszűnjön és töröljék a cégjegyzékből.

A cégnévvel szembeni jogi előírások

Gazdasági társaság alapításakor rendkívül fontos kérdés a megfelelő cégnév kiválasztása, ugyanis a cégnévnek üzleti szempontoknak és jogi előírásoknak is meg kell felelnie. A következő bejegyzésben a jogi elvárásokat veszem számba.

Domain név és cégnév jogosulatlan használata

A megfelelő cégnév, illetve domain név kiválasztása és használata számos jogi kérdést vet fel. Hogyan léphet fel egy vállalkozás a domain nevével azonos vagy az összetéveszthetőségig hasonló domain nevet használó versenytársa ellen, aki ezáltal értékes ügyfeleket vesz el a vállalkozástól?