Miért fontos a páciensek azonosítása az egészségügyben?

Páciensek azonosítása

Megjelent a legfrissebb cikkem a www.confline.hu weboldalon. A téma, amelyet bemutatok a  páciensek azonosítása. Az egészségügyi szolgáltató ugyanis akkor jár el helyesen, ha azonosítja pácienseit és a személyes adataikat az azonosító okmányok alapján rögzíti betegnyilvántartó rendszerében. A helytelen/pontatlan adatok rögzítése vagy az azonosítás elmulasztása ugyanis hátrányos következményekkel járhat a betegekre és az egészségügyi szolgáltatóra nézve, […]

Hírek – A közegészségügy megnyitásának első lépése

Fogászati alapellátás újraindítása

A kormány kihirdette, hogy négy lépésben megnyitják a közegészségügyet. Ennek első momentuma a fogorvosi alapellátás megnyitása. Az EMMI a veszélyhelyzet időtartamára 2020. március 15. napjától kezdődően a fogorvosi alapellátást felfüggesztette. Fogorvosi alapellátás ettől az időponttól kezdődően kizárólag sürgősségi ellátás keretében volt nyújtható. Ezt követően az EMMI 2020. május 4. napjától kezdődően a fenti korlátozást megszüntette, […]

Munkavállalók ellenőrzése adatvédelmi szempontból

Munkavállalók ellenőrzésének szabályai

A munkáltató jogosult ellenőrizni a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartását, így a munkaeszközeinek használatát is. Ahhoz azonban, hogy ezt jogszerűen megtehesse, eljárásának számos jogszabályi előírásnak meg kell felelnie. Mivel a legtöbb esetben valamilyen váratlan esemény vezet a munkavállaló ellenőrzéséhez és az nem tűr haladékot, ezért nem árt már jó előre lefektetni az ellenőrzés jogszerű lebonyolításához szükséges […]

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

Csökkentett munkaidejű foglalkoztatás támogatása

A Kormány a 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletével a munkáltatók és munkavállalók részére kedvező irányban módosította a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás szabályait. A támogatás igénylése egyszerűbbé vált és címzetti körét kiszélesítették. A módosított szabályok 2020. április 29. napján lépnek hatályba, tehát ekkortól kezdve lehet a módosított, könnyített szabályok alapján igényelni […]

Végelszámolási eljárás

Amennyiben a céget annak tagjai a továbbiakban nem kívánják működtetni, a társaság végelszámolásának van helye. A végelszámolási eljárás célja, hogy a cég követeléseinek behajtása és tartozásainak megfizetése után a társaság működését befejezze, jogutód nélkül megszűnjön és töröljék a cégjegyzékből.

A cégnévvel szembeni jogi előírások

Gazdasági társaság alapításakor rendkívül fontos kérdés a megfelelő cégnév kiválasztása, ugyanis a cégnévnek üzleti szempontoknak és jogi előírásoknak is meg kell felelnie. A következő bejegyzésben a jogi elvárásokat veszem számba.

Domain név és cégnév jogosulatlan használata

A megfelelő cégnév, illetve domain név kiválasztása és használata számos jogi kérdést vet fel. Hogyan léphet fel egy vállalkozás a domain nevével azonos vagy az összetéveszthetőségig hasonló domain nevet használó versenytársa ellen, aki ezáltal értékes ügyfeleket vesz el a vállalkozástól?

Családegyesítés

A családegyesítési célú tartózkodási engedély célja, hogy a Magyarországon élő harmadik országbeli állampolgárok és harmadik országbeli családtagjaik Magyarországon egyesülhessenek családegyesítési céllal.

Nemzeti letelepedési engedély

A nemzeti letelepedési engedély a tartózkodási engedélyekkel ellentétben huzamos magyarországi tartózkodásra jogosít: az a harmadik országbeli állampolgár ugyanis, aki nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkezik határozatlan ideig jogosult Magyarországon tartózkodni.

Jövedelemszerzési célú tartózkodási engedély

Jövedelemszerzési célú tartózkodási engedély akkor igényelhető, ha a magyarországi tartózkodás célja önálló tevékenység folytatása vagy az, hogy a kérelmező jogi személy tagjaként, vezető tisztségviselőjeként e tevékenységét Magyarországon végezze.